Terug naaar Tijdmachine

1279

Het Bosch

De korte gehuchtnaam ‘Bosch’ is pas negentiende-eeuws. De oude naam voor deze hoek is Rutsel en die naam lijkt al in 1279 voor te komen als ‘Ten Roeten’. Uit plaatselijke toponiemen blijkt dat hier in de jaren 1388-1728 het Roetselbos of Rutselbos lag; en dat dit gehucht Rutselbos hetzelfde is als het ‘Bosch’ uit de 19e en 20e eeuw. Rond 1800 is het al een groot gehucht ten noorden van de kom van Oosterhout, met 43 woningen, boerderijen, pottenbakkerijen en steenbakkerijen, verspreid over 42 hectare. Pottenbakkers wonnen hier hun klei. Rut, roet zal staan voor rode ‘plaats waar bos gerooid is’.