Terug naaar Tijdmachine

1288

Seters

De eerste vermelding van Seters komt voor in beschrijving van de grenzen van Dongen uit 1288: ‘tote Ceterswaert ende van Ceterswaert...’. Seters bestaat uit wat verspreide bebouwing met boerderijen in een ‘ontginningseiland’ op de hei. In het cijnsboek van 1435 vinden we wat details: Ceters int Acker, tot Ceters in mijn jonckeren moeren. Blijkbaar maakte men onderscheid tussen Oud Seters en Nieuw Seters, waarbij Nieuw Seters het huidige Klein Oosterhout en Steenoven omvat en Oud Seters gelijk is aan het huidige Seters.