Terug naaar Tijdmachine

1279

De Proost

In 1279 gaf de heer van Breda aan het klooster Sint-Catharinadal, dat toen nog bij Roosendaal gevestigd was, een blok van 50 hectare grond. Dit terrein werd gesitueerd tussen Steelhoven en de Hongersberg, strekkende in de richting van Oosterhout. De aard van het terrein werd beschreven als woeste grond en hooiland. Van de 50 hectaren liggen er 42 in een min of meer vierkant blok dat bekend staat als De Proost. Het kan goed gelokaliseerd worden en het wordt ontsloten wordt door de Prooststeeg. De ontbrekende 8 hectare zijn vermoedelijk identiek met het blok ‘De negen morgen’ aan de noordwesthoek van De Proost. In 1656 werden beide in één adem genoemd.