Terug naaar Tijdmachine

1277

Feestdag Sint-Oelbert

De feestdag van de heilige Oelbert wordt voor het eerst genoemd als cijnsdag in Oosterhout. De datum wordt daarbij niet gegeven (die was natuurlijk algemeen bekend; ‘Oelbertsdag’ wás de datumaanduiding), maar uit latere bronnen weten we dat dit 22 oktober was.