Terug naaar Tijdmachine

1277

Uitgifte van grond aan klooster Hertoginnedal

In 1277 verkocht de heer van Breda aan Wouter Zas 23 hectare woeste grond bij Oosterhout. In 1328 blijkt dat het klooster Hertoginnedal de rechtsopvolger van Wouter Zas is. Het klooster verkoopt dan diens 23 hectare aan Willem van Duvenvoorde. De (vrijwel) gelijktijdige uitgifte met het Nonnenbroek en de gelijke voorwaarden doen vermoeden dat dit blok dicht bij het Nonnenbroek ligt. Direct ten westen van de Rul/Oosterhoutse haven ligt een rechte strook grond die qua maat in aanmerking komt: 26 hectare. De Rul was dan kennelijk de scheiding tussen beide goederen. Ook deze strook was in 1767 geheel in handen van de Nassause Domeinen.