Terug naaar Tijdmachine

1277

Het Nonnenbroek

In 1277 verkocht de heer van Breda aan het nonnenklooster van Kortenberg 194 hectare woeste grond (die door sloten in het terrein aangegeven was) in de parochie Oosterhout. In 1328 nam Willem van Duvenvoorde het zogenaamde Nonnenbroek, compleet met huis en hof, beemden en cijnzen, in pacht van de abdij van Kortenberg; in 1346 nam hij het Nonnenbroek voor honderd jaar in erfpacht. In 1767 was deze strook geheel in handen van de Nassause Domeinen.