Terug naaar Tijdmachine

950

Hereswind

Hereswind, ook wel Hilsondis, was de vrouw van Graaf Ansfried. Samen stichtten ze de abdij van Thorn.