Terug naaar Tijdmachine

950

Ansfried

Ansfried (graaf van Hoey) was raadsman van keizer Otto III en bekleedde hoge bestuursfuncties in Lotharingen. Samen met zijn vrouw Hereswind, die in de bronnen ook wel Hilsondis genoemd word, stichtte hij een abdij in Thorn. Hun enige dochter Benedicta werd daar de eerste abdis. Na de dood van zijn vrouw werd Ansfried van 995-1010 bisschop van Utrecht. Er bestaat een akte uit 962 die over de stichting van de abdij handelt, maar die akte is vals en pas in 1605 opgemaakt. Het klooster bezat grond in Oosterhout, vlak bij en tegen de Sint Jan. De boeren moesten hiervoor cijns afdragen aan het Oude Hof te Gilze.