Terug naaar Tijdmachine

995

Abdis van Thorn

Benedicta, dochter van Ansfried en Hereswind (Hilosondis) was de eerste abdis van Thorn. De abdij bezat grond in Oosterhout, vlak bij de Sint-Jan. De gebruikers moesten cijns betalen aan het Oude Hof in Gilze. Daar zetelde ook de schepenbank van de abdij. De cijnsplichtigen in Oosterhout mochten twee schepenen leveren. De bevoegdheden van het Oude Hof waren beperkt. De schepenen konden oordelen over zaken als erven en onterven (dus zaken betreffende overdracht van cijnsplichtige gronden) en vonnissen uitspreken voor zover die het Thornse bezit en de mensen daarop aangingen. Ze konden die vonnissen niet zelf ten uitvoer leggen, dat moest de voogd van Thorn doen. Oorspronkelijk zal dit voor Thorn de rechtsvoorganger van de hertog van Brabant geweest zijn, later nam de heer van Breda deze taak over. De cijnsplicht verdween pas in de 19e eeuw.