Terug naaar Tijdmachine

700

Inkuilen

Behalve waterputten zijn er in en rond boerderijen ook kelders en kuilen aangelegd. In sommige kuilen werd (een deel van) de wintervoorraad voedsel bewaard. Kuilen op Vrachelen (Vlinderbuurt) zijn soms gemaakt met wanden van graszoden. Op ingenieuze manier kwamen ze tot stand door de zoden te ondergraven en die vervolgens naar beneden te klappen tot een soort wand. In de kuilen zullen vooral wortels, bieten en knollen zijn bewaard onder een afdeklaag van aarde.