Terug naaar Tijdmachine

700

Waterputten

De oudste middeleeuwse putten op Vrachelen (Vlinderbuurt) gebruikten een stam van een eik met een doorsnede van soms meer dan een meter als putschacht. Daartoe werd die eerst in de lengte in twee helften gekliefd en vervolgens uitgehold. De binnenwand werd daarop met vuur aangebrand totdat een houtskoollaag gevormd was die de stam beschermde tegen snelle houtrot. De holle stam werd vervolgens tot op een waterader ingegraven waarna de twee helften met een touw of met twijgen aan elkaar werden vastgezet. Bovengronds zal de put beschermd zijn geweest door een wand onder een dak. Met een zwengel of giek naast de put konden emmers aan een touw naar beneden worden gebracht tot in het water. Na de 12e eeuw, als de grote bomen kennelijk op raken, worden de putranden gemaakt van gestapelde plaggen (of hout) op een houten ondergrond of wagenwiel..