Terug naaar Tijdmachine

700

Maalstenen

Op de boerderij werd graan tot meel gemalen. In de middeleeuwen was dit vooral rogge. Windmolens en watermolens ontbraken in Oosterhout tot in de 13e eeuw. Tot die tijd gebruikte men handmolens met twee ronde stenen: een ligger en een loper. De stenen waren van een poreus vulkanisch gesteente gemaakt dat gezaagd werd uit steengroeven in de Eifel. Dit gereedschap van tefriet of basaltlava werd in ongeveer tien centimeter dikke platen aangevoerd en sleet hier helemaal op. Uiteindelijk viel het uit elkaar. De brokstukken vinden we in de bodem terug. Op Vrachelen (Vlinderbuurt) hebben we tientallen kilo┬┤s gevonden.