Terug naaar Tijdmachine

600

De Akker van Dorst

Langs de zuidkant van Dorst stroomt de Molenlei of Rulle, die bij Molenschot ontspringt en aanvankelijk naar Breda liep. In de 13e eeuw werd die beek verlegd van IIpelaar naar de Zandbergen om daar een molen aan te drijven. De oudste akkers zijn de Dorstse Akker en de Hoge Akker, twee open akkergebieden met daartussen het Breevenne. De eerste vermelding dateert uit 1511.