Terug naaar Tijdmachine

600

Missionarissen bekeren Oosterhout tot katholicisme

Ik het voetspoor van de Frankische veroveringen werd het christelijk geloof naar onze streken gebracht door Angelsaksische missionarissen als Willibrordus, en door de bisschoppen Lambertus en Hubertus van Tongeren/Maastricht/Luik. Voor het Westen van Brabant, dus voor onze streken, moeten we daar ook Amandus en Eligius aan toe voegen, die vanuit het Scheldebekken opereerden. Vooral die laatste twee gaven hier rond 700 de doorslaggevende impuls aan de kerstening. Archeologisch kunnen we zien wanneer de bevolking christelijk wordt: dan gaan ze hun doden begraven. Voor die tijd werden de doden gecremeerd.