Terug naaar Tijdmachine

600

Het Goor

Tussen de Oosterhoutse en de Leijseakkers en de Houtse en Vrachelse Akkers lag het Goor, een vochtige laagte, die reikte van Het Broek tot aan de Vrachelse Heide. Later werden twee verhoogde wegen door dit gebied gelegd: de Koningsdijk en de Goordijk of Goorstraat. Deze natte zone scheidde het westelijk deel van Oosterhout van het centrale gebied.