Terug naaar Tijdmachine

500

De oudste akkers van Oosterhout

Oosterhout kende in de vroege middeleeuwen drie akkercomplexen: de Houtse en Vrachelse Akkers, die haast onmerkbaar in elkaar overliepen, de Oosterhoutse en de Leijsenakkers, en de akkers van Dorst.