Terug naaar Tijdmachine

600

De Houtse en de Vrachelse Akkers

De Houtse en de Vrachelse akkers lopen haast onmerkbaar in elkaar over. Samen vormen ze een massief blok tussen de dorpskern van de Hout en de nu beboste Vrachelse heide. Beekjes zijn hier niet te vinden. Grote delen van dit akkergebied zijn in de 20e eeuw afgegraven voor de zandwinning en de aanleg van het Markkanaal. Op de Vrachelse Akkers verrezen in de 20e en 21e eeuw grote woonwijken.