Terug naaar Tijdmachine

500

Pioniers in het bos

Na de Post-romeinse leegte kwamen in de vroege middeleeuwen vanuit het zuiden en zuidwesten de eerste pioniers weer terug naar onze streken, op zoek naar landbouwgronden. Vóór 1250 werd alleen de bosstrook ten zuiden van Het Broek ontgonnen en ook Dorst. De beste stukken van het bos werden het eerst ontgonnen, waarschijnlijk vanuit plekken die van nature open waren. Op die plekken werden de eerste nederzettingen gesticht. Geleidelijk werd het bos steeds verder aangetast, hetzij door ontginning, hetzij door houtkap voor bouwmaterialen en stookhout, hetzij door strooiselroof of overbegrazing door vee. Ten slotte ontwikkelden die plekken zich tot open akkergebieden. Daarin zijn de oudste middeleeuwse nederzettingen te vinden.