Terug naaar Tijdmachine

-800

De eerste boerderijen

In Brabant en rond Oosterhout kreeg akkerbouw pas laat een heel bescheiden plaats. De eerste boerderijen vinden we in Oosterhout pas aan het eind van de bronstijd, rond 800 v.Chr. Ze zijn gevonden op Klein Steelhoven en aan de Middenakker (Den Hout). Er is lang gedacht dat jagers en verzamelaars wel snel de nieuwe landbouwtechnologie zouden overnemen. Dat gebeurde niet, het duurde meer dan 1500 jaar voordat het beetje bij beetje overgenomen werd. Men neemt nu aan dat de jagers en verzamelaars hier vrij gemakkelijk zo veel voedsel konden vinden dat ze helemaal niet zaten te wachten op zoiets nieuws als akkerbouw. Maar met de komst van de (ijzeren) ploeg werd de akkerbouw ook in deze streken lonend.