Terug naaar Tijdmachine

-800

Woonstalhuis op Klein Steelhoven

In de opgegraven boerderij van Klein Steelhoven, die stamt uit de overgangperiode van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd,is in het grondplan duidelijk een scheidingswand te zien die de boerderij in twee helften verdeelt. In de noordwestelijke ruimte leefden de mensen rond de haard, het andere deel diende als stal en voor de opslag van voorraden en gereedschap. De boerderijen uit de bronstijd en de ijzertijd worden door deze combinatie van wonen en veestalling wel woonstalhuizen genoemd.