Terug naaar Tijdmachine

-800

IJzerwinning op Ruiterspoor-zuid

Op Ruiterspoor-zuid zijn veel metaalslakken gevonden. Dat wijst erop dat in prehistorisch Oosterhout ijzer werd gewonnen. IJzererts was plaatselijk in de beekdalen voorhanden in de vorm van moerasijzererts of limoniet. Uit het erts werd ijzer gewonnen in kleine buitenoventjes, die na gebruik werden afgebroken. In kleine smederijen werd de klomp ijzer die dan tevoorschijn kwam tot wapens, gereedschap en werktuigen verwerkt. IJzer had een grote invloed op de landbouw en de samenleving. Over de houten ploegen kon men nu ijzeren ‘schoenen’ schuiven. Zo kon er veel meer land geploegd en dus ook veel meer voedsel verbouwd worden. De bevolking groeide daardoor flink. Op de foto staat zo'n gereconstrueerde ploeg tegen de wand van een replica van een ijzertijdboerderij.