Terug naaar Tijdmachine

2013

Slotjes-Midden wordt eindelijk opgeknapt

Al vanaf 2000 zijn er plannen om Slotjes-Midden aan te pakken. De wijk is in de jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw gebouwd. In Slotjes-Midden (de vroegere Besterd) is nu 27% van de bewoners van allochtone afkomst. De wijk bestaat uit 40% koop- en 60% huurwoningen. Het beleid streeft juist naar de omgekeerde verhouding: 40% huur- en 60% koopwoningen. Aanvankelijk zouden grote delen van de wijk gesloopt worden, maar nu worden veel meer woningen gerenoveerd.

Er is intussen al wel wat in de wijk geïnvesteerd: er kwam nieuwbouw in de Van Oldeneellaan en op het Van der Made-terrein; de infrastructuur is aangepakt. Veel woningen worden nu al jaren anti-kraak bewoond; veel bewoners verkeren in onzekerheid over de toekomst van hun woning.

De aanpak zal in fasen worden uitgevoerd.