Terug naaar Tijdmachine

2013

Metamorfose Lukwelpark

De directe noodzaak om wat aan het park te doen was de noodzaak om het riool te ontlasten. Het huidige stelsel kon grote hoosbuien soms niet aan, zodat riolen overstroomden en delen van de stad blank kwamen te staan. Daarom komt er nu een gescheiden rioolstelsel, waarin regenwater en ander afvalwater gescheiden worden opgevangen. Regenwater wordt niet meer naar het riool, maar naar waterbergingen geleid. Maar het park wordt ook opgeknapt. Het nuttige van een waterberging en het aangename van een mooi park gaan hier samen, aldus wethouder Peters.

Het aantal vijvers in het park wordt uitgebreid. Ze worden met elkaar verbonden en aangesloten op die delen van het riool die regenwater opvangen. Er komen nieuwe paden, bomen en een nieuwe brug.