Terug naaar Tijdmachine

2011

Beleidsnota Catharinaparochie: vijf kerken sluiten

De kerken zitten steeds minder vol, de kosten lopen op, er zijn veruit onvoldoende pastores. In de beleidsnota van de Sint-Catharinaparochie blikt men vooruit op de toekomst. De nota voorziet de sluiting van alle kerken, behalve de Sint-Jan op de Markt. Op de plaats van de Sint-Antoniuskerk, die gesloopt wordt, moet een kloosterachtige nieuwbouw verrijzen, waarin naast de liturgische- en de zielzorg-, ook de kerkelijk-administratieve dienst zijn plaats krijgt.

Om een en ander te bekostigen, zullen alle pastorieën, de vijf resterende kerken en de andere bezittingen verkocht worden.

Er komt veel kritiek op de nota, al zien de meeste mensen wel in dat het onmogelijk is voor de parochie om zeven kerkgebouwen te onderhouden voor een slinkend en vergrijzend aantal gelovigen.