Terug naaar Tijdmachine

2011

Komt er een Huis voor Amateurs?

Ruim zestig bestuursleden van verschillende culturele verenigingen waarin ingegaan op de uitnodiging van Carla Bode, wethouder cultuur, om mee te denken over de realisering van een Huis voor Amateurs. Voor veel amateurs is de Bussel te duur, bovendien is er een schreeuwend tekort aan repetitieruimte omdat een aantal buurthuizen door de gemeente gesloten is, en de resterende geen onderdak meer bieden. De gemeentelijke plannen voorzien in de realisatie van een Huis voor Amateurs in het gebouw van de Pannenhoef.

Uiteindelijk bleken de meeste aanwezigen zich positief op te stellen, al bleven er nog heel veel problemen op te lossen. Want wanneer ben je nou een culturele instelling? Is een carnavalsband cultureel genoeg? Moeten rikkende en biljartende bejaarden die nu bij de inventaris van de Pannenhoef horen, wijken voor amateurverenigingen? En wat als Chorda Nova, het Zoldertejater, de Nachtegalen en een dweilband op één avond moeten repeteren?