Terug naaar Tijdmachine

2010

Start opgravingen in de Contreie

Al vanaf 5000 v. Chr. Was het gebied aantrekkelijk voor jagers en verzamelaars. De opgravingen, over een gebied van ruim 40 ha, duren tot ver in 2011 en zullen veel informatie opleveren. Vanaf de Midden-Bronstijd is het gebied bewoond door boeren, tot in de Romeinse Tijd. Er zijn boerderijen en graven gevonden uit die hele periode. Daarna blijft het gebied een tijdlang onbewoond. Opmerkelijk is de vondst, daterend uit de vroege IIzertijd, van een groot urnenveld ruim 400 graven. Het grafveld blijft tot in de Midden-IJzertijd in gebruik.