Terug naaar Tijdmachine

2010

Fusie Oosterhoute parochies

De zeven Oosterhoutse parochies gaan per 1-1-2010 fuseren tot één nieuwe parochie, die de naam Catharinaparochie zal krijgen, naar Catharina van Alexandrië. Alle bestaande kerkbesturen worden opgeheven, er komt één nieuw parochiebestuur. Teruglopend kerkbezoek, gebrek aan priesters en aan geld maakten de fusie noodzakelijk.