Terug naaar Tijdmachine

1969

Het Bosch wordt Strijen

De volkswijk Het Bosch moet gesaneerd worden, maar niet alle bewoners zijn er blij mee. Ze hechten aan hun bouwvallige maar goedkope woning, de buurt en de gemeenschap. Het Rijk betaalt 80% van de saneringskosten, maar die toezeggingen blijken slechts mondjesmaat nagekomen te worden. Het gevolg: een deel van de oude wijk is gesloopt, maar andere delen blijven nog lang staan. In 1971 heeft nog 6,5% van de huishoudens in de wijk een toilet buiten de woning en beschikt 9% nog niet over een badgelegenheid. Bewoners moeten deels (tijdelijk) onderdak vinden in flats in Oosterheide. Langzaam wordt het oude Bosch goeddeels afgebroken en worden er nieuwe huizen gebouwd. Die komen ook op de gronden grenzend aan het Bosch. Zo komt de een nieuwe wijk tot stand, met een nieuwe naam: Strijen.