Terug naaar Tijdmachine

1969

Provadya

Op zaterdag 25 januari 1969 vindt in het pand Zandheuvel 70 de eerste Provadya-manifestatie plaats, een mengeling van experimentele popmuziek, lichtshows en underground. Provadya is een samenvoeging van ‘Pro’ (Latijn: voor) en vadja (Hindi: muziek). Begonnen in Amsterdam verspreidt Provadya zich over de steden. In Oosterhout willen Sjef Caron en Cees van Golden met Provadya een alternatief vormen voor de oude soosgedachte. De eerste bijeenkomst verloopt erg rommelig. Bovendien brandt kort daarna het pand ten dele af. Bij de tweede Provadya-manifestatie in mei 1969 lopen rechercheurs in en uit en staat de hele avond een politieovervalwagen verdekt opgesteld. Provadya wordt geen blijvertje in Oosterhout; het is wel een voorloper van de gesubsidieerde jongerencentra.