Terug naaar Tijdmachine

1965

Mogen getrouwde vrouwen blijven werken?

De gemeenteraad discussieert naar aanleiding van een voorstel om een gehuwde vrouw te benoemen aan de openbare school over de wenselijkheid daarvan. KVP’er Van Bekhoven vraagt zich af waarom er een gehuwde vrouw moet worden benoemd. PvdA’er Janssens stelt dat de raad (die in meerderheid uit KVP’ers bestaat) zo onderwijzeressen die gaan huwen tot ‘tweederangs kracht’ gedegradeerd, terwijl in de industrie gehuwde vrouwen wel worden geaccepteerd. De KVP’ers Den Exter en Brokx geven aan dat hun partij er niet principieel op tegen is maar dat vele jonge leerkrachten zich ‘blauw solliciteren’ en dat men slechts daarom de voorkeur geeft aan een ongehuwde kracht.