Terug naaar Tijdmachine

1965

Oosterhout centrumgemeente

De bouwplannen van burgemeester Van Oers zijn hoofdzakelijk gericht op de aanwas van de eigen bevolking. De nieuwe burgemeester Elkhuizen is de mening toegedaan dat Oosterhout een verzorgingsfunctie moet hebben voor een veel groter aantal inwoners. Zijn ambitie is dat Oosterhout in 1990 is uitgegroeid tot een stad van 90.000 tot 150.000 inwoners en centrumgemeente is geworden voor de regio. Daartoe ontwikkelt stedenbouwkundige adviseur Froger enerzijds een nieuw structuurplan waarin de stad ten noorden wordt uitgebreid en anderzijds een stadsreconstructieplan (of komplan) waarin de winkelfunctie van het centrum versterkt wordt en het doorgaand verkeer via een tangentstelsel wordt rondgeleid.