Terug naaar Tijdmachine

1881

Uitbreiding van de Sint-Jan

Ongeveer tegelijk met de bouw van de H. Hartkerk werd de Sint-Jan op de Markt enorm uitgebreid. Omstreeks 1880 had deken De Nijs de beroemde bouwmeester P. Cuypers de opdracht gegeven de kerk zowel te restaureren als te vergroten. Van een driebeukige kerk werd ze uitgebouwd tot een vijfbeukige, terwijl ook een grote sacristie werd aangebouwd. Architect J. Langelaar uit Princenhage maakte de begroting en werd met de uitvoering van restauratie en verbouwing belast. In 1881 werd op de Markt een houten noodkerk opgetrokken; in 1883 was de uitbreiding klaar. De bisschop van Breda, mgr. H. van Beek, consacreerde op 24-9-1883 het nieuwe hoofdaltaar. Hij werd geassisteerd door een twintigtal priesters die in Oosterhout woonden of er geboren waren.