Terug naaar Tijdmachine

1855

Veel werk in de bouw

Zowel in Oosterhout als in de buurgemeentes werd in deze tijd veel gebouwd: fabrieken, scholen, kerken en woningen. Dat betekende veel werk voor de bouwvakkers. In Oosterhout bouwde men in deze tijd naast ongeveer 1200 woningen onder andere ook nog een zusterklooster met school aan de Rulstraat (1856), een kapel voor de jezuïeten (1858) een gasfabriek (1859), twee hooipersen aan de haven (1860/61), twee suikerfabrieken (1867 en 1872), een kerk in Den Hout(1877/78), een zusterklooster met gasthuis aan de Leijsenhoek (1876/77), een postkantoor aan de Arendstraat (1877), de H. Hartkerk (1881) en een forse uitbreiding van de Sint-Jan (1881-83).