Terug naaar Tijdmachine

1855

Veehandel per trein

Vanaf 1855, als Breda wordt aangesloten op het spoorwegnet, wordt veel vee per trein vervoerd. Veehandelaren kopen het vee rechtstreeks op de boerderij op. De boer hoeft er niet meer mee naar de markt. Daardoor raakt de veemarkt nog verder in de knel. Ter illustratie: In 1861 werden er op de Oosterhoutse veemarkt nog ongeveer 200 runderen verhandeld, terwijl er per spoor alleen al 7.115 naar Antwerpen vervoerd werden.