Terug naaar Tijdmachine

1840

Een kassier

Geldzaken deed men bij een kassier, een kashouder. Die zijn te beschouwen als voorlopers van de banken. In Oosterhout werkte rond deze tijd in ieder geval Nicolaas Chartrier als kashouder. Het was voor hem een nevenfunctie. Hij was van beroep goud- en zilversmid. In 1842 wordt hij ook nog directeur van het postkantoor.