Terug naaar Tijdmachine

1838

Plannen om het Slotbos te verkopen

Al vanaf ongeveer 1550 hadden pottenbakkers tussen de Markt en de Effentweg op veel plaatsen de daar aanwezige pottenbakkersklei weggegraven. Ook onder het Slotbos en in het land van de Domeinen zat natuurlijk klei, maar dat was eigendom van de prinsen van Oranje, en daar mochten de pottenbakkers niet graven. Toch wilden de rentmeester van de Domeinen in 1838 het bos wel verkopen. Dat kon toen, omdat de Domeinen sinds 1794 niet meer in handen waren van de Oranjes, maar van de staat. Ter voorbereiding werd de aanwezige pottenbakkersklei in kaart gebracht. Er werd op 140 plaatsen een grondboring verricht om vast te stellen waar die klei zat. Toch ging de verkoop niet door. In 1840 kreeg Prins Hendrik namelijk weer de beschikking over zijn voormalige eigendommen, en die voelde kennelijk niets voor verkoop.