Terug naaar Tijdmachine

1837

Een gasthuis

In 1837 richten de heren W.Smits, J. van den Broek, W.J. van Etten en C.J.S. Bronsgeest een ‘associatie’ op, die tot doel heeft geld en goederen bijeen te brengen tot verpleging van zieken. Kort na de oprichting kochten of huurden ze een huis aan de straat die later Gasthuisstraat zal worden genoemd. Het huis wordt ingericht als gasthuis. De heren oprichters worden er regent (bestuurder). De zusters van Charitas, al vanaf 1834 in Oosterhout actief, gaan er de zieken verplegen. Hun overste is moeder Theresia, die in de stukken ook wel moeder Trees wordt genoemd. Er werden voornamelijk arme zieken verpleegd. Mensen die het kunnen betalen, hebben niets in een gasthuis te zoeken: ze kunnen veel beter thuis worden verzorgd. De medische mogelijkheden waren nog erg beperkt.