Terug naaar Tijdmachine

1837

Den Hout vraagt opnieuw zelfstandigheid

118 Inwoners van Den Hout en Vrachelen vragen aan de koning of ze een zelfstandige gemeente mogen vormen. Ze voerden aan dat ze tot een zelfstandig dorp waren uitgegroeid en dat de verbondenheid met Oosterhout voor hen nadelig was, dat kostte hen alleen maar geld. In 1840 wordt de zaak onderzocht. Den Hout krijgt vrijstelling van het betalen van belasting voor de lantarens in Oosterhout (op Den Hout zijn geen lantarens) en de raad zegt toe een brandspuithuisje te bouwen en een veldwachter voor Den Hout aan te stellen. Maar de zo begeerde zelfstandigheid krijgen ze niet.