Terug naaar Tijdmachine

1830

Afscheidingsoorlog met België

In 1830 wilde België zelfstandig worden. Sinds 1815 hoorde het bij Nederland. Dat betekende oorlog. Veel is er niet gevochten, maar er waren tussen 1830 en 1839 wel veel soldaten gelegerd in Oosterhout. Dat had allerlei gevolgen. De handel in hooi en vee met de nu Belgische gebieden stagneerde, Het Broek werd als verdedigingslinie onder water gezet, en er brak een cholera-epidemie uit. Soldaten die zich verveelden, zochten en vonden hun vertier in de kroegen. Er werden veel kinderen van soldatenvaders geboren, die hier dikwijls wel, maar ook dikwijls niet met de Oosterhoutse moeders trouwden. De pastoor noteerde dus veel doopjes van ‘onwettige’ kinderen.