Terug naaar Tijdmachine

1828

Een schutterij opgericht

Na veel tegenstribbelen moest de gemeente Oosterhout in 1828 een schutterij oprichten. Dat had men niet willen doen omdat college en raad dat te duur vonden. De manschappen en officieren kregen van de gemeente echter geen uniformen of wapens en ze werden ook niet betaald. In april 1830 beklaagden de manschappen zich bij Gedeputeerde Staten. De gemeente moest toen alsnog uniformen en uitrusting aanschaffen, en het achterstallig loon uitbetalen. De schutterij was een soort reserve-eenheid van het leger: in geval van nood werden ze onder de wapenen geroepen. Ze moesten wel in hun woonplaats regelmatig oefeningen houden. Ze werden ook ingezet bij brand.