Terug naaar Tijdmachine

2001

Inbreidingsplan Ashok Bhalotra splijt Oosterhout

Het Oosterhoutse gemeentebestuur huurt in 2001 de uit India afkomstige architect Ashok Bhalotra in voor de ontwikkeling van het centrumgebied Santrijn. De bekende stedenbouwkundige presenteert in juni 2001 zijn wensbeeld: een nieuw gemeentehuis, 600 woningen, een discotheek, bioscopen en een Huis van Cultuur, met als klapper spectaculaire hoogbouw als poort naar het centrum. Het plan brengt een schok in de Oosterhoutse gemeenschap te weeg. Een week na de presentatie van Bhalotra is het Comité Naschok Santrijn een feit. De omwonenden vinden Bhalotra’s schetsen ‘dwaze plannen’. In de gemeenteraad is alleen de VVD voor de grootsteedse aanpak. Gemeentebelangen benadrukt dat de plannen niet passen in de Oosterhoutse schaal en de andere partijen zitten tussen deze meningen in. In februari 2002 geeft wethouder Yves de Boer een extern bureau opdracht een nieuwe toekomstvisie voor Santrijn te ontwerpen. Het wensbeeld van Bhalotra verdwijnt in de prullenbak.