Terug naaar Tijdmachine

2001

Helmi Huijbregts-Schiedon geïnstalleerd als burgemeester

Een nieuwe gemeentesecretaris, een nieuwe directie én de installatie van de nieuwe burgemeester Helmi Huijbregts-Schiedon. In 2001 kan met nieuw elan begonnen worden aan het bestuurlijk werk. De benoemingsprocedure voor de nieuwe burgemeester verloopt echter niet zonder problemen. De namen van de kandidaten (naast Huijbregts-Schiedon: waarnemend burgemeester en oud-wethouder voor de PvdA Kees Leijten én burgemeester van Leiderdorp de VVD’er M. Zonnevylle) liggen al weken voor de benoeming op straat. De commissaris der Koningin Houben laat justitie een onderzoek doen naar het lek. Naar verluidt heeft Houben de minister geadviseerd de gedeputeerde Huijbregt-Schiedon te benoemen terwijl de gemeenteraad van Oosterhout in krappe meerderheid de voorkeur gaf aan Leijten.