Terug naaar Tijdmachine

1995

Eerste achttien gemeentelijke monumenten aangewezen

Op basis van beleid dat aangekondigd is in de gemeentelijke monumentennota zijn door B&W alvast achttien gemeentelijke panden voorlopig aangewezen als gemeentelijk monument. Uiteindelijk moet de lijst uitgroeien tot 150 panden. Staat een pand onherroepelijk op de monumentenlijst, dan is sloop, verplaatsing of wijziging slechts mogelijk met een vergunning van het college van B en W. Van de eerste achttien panden staan er acht aan de Laan, die gezamenlijk een historische eenheid vormen, de andere panden bevinden zich in de Kruisstraat, de Nieuwstraat, de Rulstraat en de Sint-Jansstraat.