Terug naaar Tijdmachine

1995

Vrouwen bij de brandweer

De commandant van de Oosterhoutse vrijwillige brandweer E. Huizing heeft opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat in het jaar 2000 vijf procent van zijn korps bestaat uit vrouwen. In 1995 realiseert hij deze taak reeds met het binnenhalen van twee Oosterhoutse ambtenaren: Mieke van Mook (Sociale Dienst) en Sandra den Ridder (Burgerzaken).