Terug naaar Tijdmachine

1994

Structuurvisie Vrachelen

Op 6 september 1994 protesteren driehonderd Houtenaren tijdens de gemeenteraadsvergadering tegen de structuurvisie Vrachelen, die voorziet in de bouw van alle vijf fases en daarmee de bebouwing dicht bij het kerkdorp brengt. De coalitiepartijen Gemeentebelangen, CDA en PvdA hebben echter al besloten in te stemmen met de voorstellen. Wel zijn er bij het CDA en Gemeentebelangen dissidenten, dit tot onvrede van de PvdA-fractie. De structuurvisie wordt door de meerderheid van de gemeenteraad aanvaard.