Terug naaar Tijdmachine

1994

Invoering GFT-containers

Sinds eind jaren tachtig spoort het Rijk de gemeenten aan om groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) bij huishoudens gescheiden in te zamelen. Per 1 januari 1994 stelt de landelijke overheid die inzameling verplicht. Begin januari 1994 zal wethouder Jan Schoenmakers de eerste GFT-container in Oosterhout legen.