Terug naaar Tijdmachine

1932

Werkverschaffing

In 1932 en 1933 kwam de rijksoverheid ook met regelingen voor werkverschaffing. Daarin werden arbeiders verplicht tewerkgesteld. De Roozenberg, in eerste instantie in werkverruiming ontgonnen als landbouwterrein, werd toen het daarvoor toch te onvruchtbaar bleek in werkverschaffing ingericht als industrieterrein. Het was het eerste industrieterrein in Oosterhout. Ook natuurbad De Warande (op foto) werd als werkverschaffingsproject uitgevoerd.