Terug naaar Tijdmachine

1932

Slagersvaktentoonstelling

In 1932 organiseert De Hanze een slagersvak- en middenstandstentoonstelling.