Terug naaar Tijdmachine

1921

Hetzelfde leerplan voor arm en rijk

Nu praktisch alle kinderen naar de katholieke jongens- en meisjesscholen van de parochie gingen, moest er een probleem worden opgelost. In de armenscholen van Sint-Vincentius was altijd een beperkt leerplan gehanteerd. Kinderen leerden er minder dan op de openbare scholen. De meisjes bij de zusters hadden ook een beperkter leerplan. Nu besloten alle scholen om overal een en hetzelfde leerplan te hanteren. Alle kinderen kregen nu dezelfde leerstof. Meisjes kregen bovendien extra handwerklessen.