Terug naaar Tijdmachine

1921

Werkverruiming

In 1921 maakt het gemeentebestuur voor het eerst gebruik van de mogelijkheden van het subsidiebeleid voor werkverruiming. Een aantal werklozen kon aan de slag bij het ontginnen van land en het aanleggen van wegen. Zo sneed het mes aan twee kanten: een aantal percelen, waaronder de Roozenberg langs het Wilhelminakanaal, werd geschikt gemaakt voor de landbouw en het (toch al noodzakelijk) onderhoud van wegen en vaarwegen kon versneld en goedkoper worden uitgevoerd.